Virallisesti

Lakiuutinen: Puhelimen IMEI-koodi

  • Mikä on IMEI-koodi (1)
    Mikä on IMEI-koodi (1)
  • Mikä on IMEI-koodi (2)
    Mikä on IMEI-koodi (2)

Jokainen puhelin on yksilöity omalla IMEI-koodilla. Voiko joutua vankilaan väärennöksestä, jos ei halua tulla tunnistetuksi, ja muuttaa tätä koodia? Kyse on siitä, että henkilö yrittää päästä operaattorin puhelinverkkoon väärennetyillä tiedoilla. (Vrt. baariin väärennetyillä henkkareilla).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A on asiassa kertonut hankkineensa postimyynnistä ulkomailta kyseisen Flasher Box -laitteen. A on tunnustanut, että hän oli laitteen avulla muuttanut omistamansa GSM-puhelimen IMEI-koodin 000-numerosarjaksi eli viideksitoista nollaksi. Käynnistettyään sen jälkeen puhelimen hän oli saanut sen yhdistymään verkkoon, mutta vain hetkeksi, sillä yhteys oli verkkopalkkien näkyville tulon jälkeen välittömästi katkennut. Tämän jälkeen A oli heti palauttanut alkuperäisen IMEI-koodin puhelimeensa. A:n tarkoituksena oli ollut vain kokeilla, pystyisikö Flasher Box -laitteella vaihtamaan IMEI-koodin ja pääsisikö mainitun kaltaisella koodilla verkkoon. Hän ei ollut oman puhelimensa koodin vaihtamisella harhauttanut eikä hänellä ollut ollut tarkoitustakaan harhauttaa ketään.

 

Syyttäjä on vaatinut A:n tuomitsemista rangaistukseen syytekohdassa 3 vaihtoehtoisesti väärennysaineiston hallussapidosta sillä perusteella, että tämä oli ilman hyväksyttävää syytä pitänyt hallussaan väärää tai väärennettyä todistuskappaletta eli GSM-puhelinta, johon hän oli mainituin tavoin vaihtanut IMEI-koodin, ja sellaista välinettä, jota voitiin perustellusti epäillä käytettävän väärennysrikosten tekemiseen eli mainittua Flasher Box -laitetta ohjelmistoineen.

 

A oli kertonut hovioikeudessa kiinnostuksestaan tietotekniikkaan ja aikomuksestaan alkaa harjoittaa matkapuhelinten huoltoon liittyvää yritystoimintaa. Hovioikeus ei pitänyt A:n kertomusta uskottavana, sillä hän ei ollut esittänyt mitään selvitystä yritysaikeistaan.

 

Hovioikeus oli kuullut todistajana Nokia Oyj:n tuotteiden tietoturvallisuudesta vastaavaa henkilöä ja Nokia Oyj:n tutkimuskeskuksen johtavaa tutkijaa. Heidän kertomustensa perusteella hovioikeus katsoi selvitetyksi, ettei A:lla ollut ollut mitään hyväksyttävää syytä muuttaa matkapuhelimensa IMEI-koodia viideksitoista nollaksi. Hovioikeus totesi A:n väärentäneen koodin Flasher Box -laitteen avulla.

 

Esitetyn selvityksen perusteella hovioikeus totesi, että myös täysin keksityllä IMEI-koodilla oli mahdollista saada yhteys verkkoon ja käyttää matkapuhelinta. Mahdollisuus käyttää verkkoa keksityllä koodilla riippui verkon ylläpitäjän käyttämästä tekniikasta ja suojaustoimista.

 

Käräjäoikeus katsoi IMEI-koodin olevan todisteena väärä, jos se sellaisena käytettäessä oli omiaan antamaan erehdyttävän kuvan alkuperästään tai antajansa henkilöllisyydestä.

 

Käräjäoikeus totesi IMEI-koodin rekisteröitymisen oikean sisältöisenä mahdollistavan kyseisen puhelinlaitteen käytön estämisen niin haluttaessa tilanteessa, jossa puhelinverkko tunnisti puhelinlaitteen koodin perusteella. Koodi mahdollisti myös puhelimen paikantamisen ja eräät rikostutkinnan pakkokeinot.

 

 

 

 

 

Korkein oikeus toteaa ensiksikin, että A:n henkilöllisyys on verkkopalvelujen käyttöoikeuden osalta ollut palvelun ylläpitäjän tunnistettavissa hänen puhelimessaan olevan SIM-kortin perusteella. IMEI-koodilla ei ole merkitystä verkkopalvelun käyttöä koskevan sopimussuhteen kannalta. Korkein oikeus katsoo, että tässä tapauksessa numerosarjaltaan mahdottoman IMEI-koodin avulla aikaansaadulla hetkellisellä verkkoyhteydellä on täytynyt olla vain vähäinen merkitys verkko-operaattorin näkökulmasta. Normaali verkkokäyttö oli A:lta epäonnistunut väärän IMEI-koodin vuoksi. GSM-puhelimen verkossa tunnistamisen ja puhelinlaitteen paikantamisen kannalta teko on jäänyt merkityksettömäksi. Koodin vaihtaminen mainitun kaltaiseksi mahdottomaksi koodiksi on merkinnyt vain sitä, ettei A:n puhelinlaite ollut ollut hetkellisesti tunnistettavissa ja paikannettavissa laitteen alkuperäisen IMEI-koodin avulla. A oli kuitenkin verkkoyhteyden katkettua heti palauttanut puhelimeensa sen oikean koodin.

 

Sen perusteella, mitä edellä on esitetty, Korkein oikeus katsoo, ettei A ole käyttänyt puhelimeensa väärentämäänsä IMEI-koodia harhauttavana todisteena. Asiassa ei ole edes väitetty, että A:lla olisi ollut aikomus lisäksi jollakin muulla tavalla käyttää sanottua väärennettyä IMEI-koodia harhauttavana todisteena oikeudellisesti merkityksellisessä yhteydessä. Tämän vuoksi Korkein oikeus katsoo, että A ei ole syyllistynyt siihen väärennysrikokseen, josta syyttäjä on hänelle vaatinut rangaistusta.

 

 

A on pitänyt hallussaan Flasher Box -laitetta tarvikkeineen ja ohjelmistoineen. Asiassa riidattomana pidettävän selvityksen mukaan kyseisellä laitekokonaisuudella voidaan esimerkiksi päivittää useiden puhelinmallien ohjelmistotietoja. Siten laitteen hallussapito ei vielä sellaisenaan osoita kyseessä olevan väärennysaineiston hallussapito. Korkein oikeus katsoo, että myös sinänsä lailliseen toimintaan pääasiallisesti käytettävän välineen tai tarvikkeen hallussapito voi kuitenkin täyttää väärennysaineiston hallussapidon tunnusmerkistön. Tällöin on kuitenkin tapauksen muiden olosuhteiden vuoksi voitava perustellusti epäillä, että välinettä tai tarviketta pääasiallisesti käytetään väärennysrikosten tekemiseen. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella tällainen perusteltu epäily syntyisi, eikä siten voida katsoa, että Flasher Box -laitetta ohjelmistoineen käytettäisiin pää¬asiassa väärennysrikosten tekemiseen. Tämän vuoksi A:n ei voida katsoa syyllistyneen myöskään rikoslain 33 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun rikokseen.

 

A tuomitaan käräjäoikeuden hänen syykseen lukemasta nuorena henkilönä tehdystä kätkemisrikkomuksesta (syytekohta 2, tekoaika 20.3. - 31.3.2006) 20 päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 6 euron päiväsakon rahamäärän mukaan 120 euroa.

 

 

Lähde: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2012/20120054 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Jouni Ikonen

Kun en ole lainoppinut, niin vielä on hämärän peitossa mitä tässä tuo "kätkemisrikkomus" tarkoittaa.

Viestiä vaan, jos joku tietää.

Ps. Huomio myös siihen, miten Hovioikeus ja Korkein oikeus oli vahvasti eri mieltä. "Kannatti valittaa", sanoi suomalainen.

Pps. KKO tulkitsi toiminnan lieväksi, koska SIM-kortilla käyttäjän pystyi kuitenkin tunnistamaan. Prepaid?

Ppps. Syytetty oli väärentänyt koodin "mahdottomaan" muotoon (000...). Mitä, jos olisi ottanut "mahdollisen" muodon? Entä jo käytössä olevan koodin? Silloin ehkä voisi puhua identiteettivarkaudesta?

Käyttäjän vesakauppinen kuva
Vesa Kauppinen

Mitä virkaa millään koodeilla on rikostutkinnassa jos puhelin on esim. varastettu ?

Jouni Ikonen

Koitan pohtia loogisesti:

1) Rikollinen varastaa puhelimen

2) Rikollinen sopii rikoksista puhelimitse(varastetulla) kumppanin kanssa

3) Poliisi haluaa kuunteluluvan

4) Poliisi saa selville rikollisen käyttämän puhelimen IMEI-koodin (en tiedä miten)

5) Poliisi huomaa puhelimen olevan varastettu. Omistajan ja oikeuden päätöksellä poliisi saa kuunteluluvan.

Jos IMEI-koodi vaihtuu koko ajan ja liitttymä vaihtuu prepaidista toiseen, niin kuuntelu voi olla vaikeaa. Näin arvelisin.

Jouni Haimi

Niin on koska kuunteluulupa on hhawttava jokaiselle liitymälle erikseen..Eli jos sim kortit vaihtuu niin voiko tuo luvan saada imei koodin mukaan?

Jouni Ikonen

Jouni Haimi:

En tiedä. Ainakin hätäpuhelut paikannetaan IMEI-koodilla. (kts. kuva2)

Käyttäjän LasseRyti kuva
Lasse Ryti

Tuo imei koodi on lähinnä Pohjois-Korealaista kontrollia oleva juttu, varsinkin kun se yhdistetään viranomaisen mahdollisuuteen saada tarkkoja tietoja soiton fyysisestä paikasta, jolloin voi sen alueen valvontakameroista katsoa, kukahan se soitteli. Ja viranomaisethan tekevät tätä vain virkansa puolesta, kuten Mika Myllylän tapauksessa nähtiin.

Mutta jos ostaa puhelimen jostain halpiskaupasta käteisellä, jossa ei ole kameraa tai sitten käyttää sopivaa suojavarustusta, voi saada puhelimen, jonka imei koodia ei voi yhdistää kehenkään. Mahdollisesti sama myös Viron matkalla.
R-Kiskalta saa prepaid liittymiä ja samoin sopivan peittävästi pukeutuen ei voi yhdistää mihinkään.

Sen jälkeen voi soitella syrjäisitä paikoista käyttäen salausta kaverilleen, mutta tälläistä se on ihan oikeasti Suomessa! Hieno maa.

Jouni Ikonen

"In Tucson, Ariz., police sometimes obtain cell phones numbers for all of the phones at a particular location at a certain time (this practice is known as a “tower dump”)

...

'What we have learned is disturbing. The government should have to get a warrant before tracking cell phones. That is what is necessary to protect Americans’ privacy, and it is also what is required under the Constitution,' said Catherine Crump, staff attorney for the ACLU Speech, Privacy and Technology Project. 'The fact that some law enforcement agencies do get warrants shows that a probable cause requirement is a completely reasonable and workable policy, allowing police to protect both public safety and privacy.'”

http://www.aclu.org/national-security/aclu-release...

Käyttäjän MarkkuPeltola kuva
Markku Peltola

Liittyykö tämä IMEI-koodin vaihto puhelimeen, siihen kun, se eräs papparainen valitti 2000 euron kännylaskusta? Puhelinyhtiö väittää, että on mahdotonta, että joku toinen voisi käyttää samaa puhelinta kuin papparainen, joten papparainen on itse soitellut puhelut, Papparaisen oli maksettava kännylasku. Puhelinyhtiö ei tietenkään voi tunnustaa, että on sittenkin mahdollista, että joku väärentää IMEI-koodin ja soittaa toisen laskuun.
Samantapainen juttu tapahtui jo lankapuhelimien aikakaudella, kun Helsingin puhelinyhtiön asentajat kytkeytyivät verkkoon asiakkaan numerolla ja soittelivat viihdenumeroihin.

Jouni Ikonen

Pelkällä IMEI-koodilla ei voi soittaa kuin hätänumeroon. Tarvitset liittymän. En ole itse ainakaan kuullut SIM-kortin etäkäytöstä.

Voisi kuitenkin luulla, että operaattorit havaitsisivat kun samaan aikaan kaksi "samaa" puhelinta olisi verkossa.

Turvassa ollaan kunhan tuulisella sillalla puhutaan...

Käyttäjän Tronic kuva
Lasse Kärkkäinen

Verkko saa tietoonsa aina IMEI:n (puhelimen tunniste) ja IMSI:n (SIM-kortin tunniste), joilla sekä luuri että kortti on mahdollista yksilöidä. Poliisi käyttää näitä tietoja rikostutkinnassa, kun tyhmät rikolliset esim. laittavat ostamansa "anonyymin" prepaid-kortin vanhaan puhelimeensa.

Verkko voi myös paikantaa puhelimen jopa laitteessa olevaa pois kytkettyä GPS-paikanninta hyödyntäen. Jos laitteessa ei ole GPS:ää, voi verkko silti tehdä puhelimen avustaman tukiasemapaikannuksen, jossa laite siis mittaa signaalin viiveen eri tukiasemista, jolloin laitteen sijainti voidaan laskea melko tarkasti.

Toimituksen poiminnat